TERMENI SI CONDITII
FIDASOFT

Prezentul document, prin continutul sau, pune la dispozitia tertilor regulamentul privind termenii si conditiile care guverneaza utilizarea site-ului www.fidasoft.ro, a serviciilor si software-ului inclus ca parte a serviciilor, precum si a asistentei pentru clienti (denumite in continuare”Site-ul / Serviciile / Software-ul”), precum si termenii si conditiile care guverneaza abonamentul si anularea acestuia.

Site-ul este operat de societatea FIDASOFT AUTOMATION S.R.L., persoana juridica romana, avand sediul social in Mun. Bucuresti, Sectorul 1, Str. Amiral Horia Macelariu, Nr. 61-81, Biroul 2, Etaj 1, inmatriculata la Registrul Comertului Bucuresti sub nr. J40/10267/2019, cod unic de identificare RO41483115 (denumita in continuare ”Societatea” sau „Vanzatorul”).

Utilizarea Site-ului (incluzand accesul, navigarea, achizitonarea abonamentului si serviciile de pe acest site) constituie un acord implicit de respectare a termenilor si conditiilor enuntate in cuprinsul prezentului document, precum si a politicilor si informatiilor afisate pe Site, cu toate efectele si consecintele ce decurg din aceasta.

Societatea isi rezerva dreptul de a modifica in orice moment continutul termenilor si conditiilor, fara a avea obligatia de a notifica in prealabil persoanele care utilizeaza Site-ul / Software-ul (denumite in continuare ”Utilizatori”).

Utilizatorii vor avea acces permanent la termenii si conditiile de utilizare a Site-ului pentru a le putea consulta in orice moment.

I. Definitii

Vanzator / Profesionist / Furnizor de servicii: Societatea FIDASOFT AUTOMATION S.R.L., persoana juridica romana, avand sediul social in Mun. Bucuresti, Sectorul 1, Str. Amiral Horia Macelariu, Nr. 61-81, Biroul 2, Etaj 1, inmatriculata la Registrul Comertului Bucuresti sub nr. J40/10267/2019, cod unic de identificare RO41483115.

Utilizator: reprezinta persoana fizica sau juridica care are sau obtine acces la Continutul-ul Site-ului, prin mijloace electronice de comunicare puse la dispozitie de Vanzator sau in baza unui acord de utilizare existent intre Vanzator si acesta si care necesita crearea si utilizarea unui Cont.

Client: persoana fizica sau juridica care efectueaza o Comanda si/sau care se aboneaza la Serviciile / Software-ul oferite de Site.

Cont: sectiunea din Site formata din campuri care contin date de identificare (nume, prenume, cod unic de inregistrare, Numar de ordine in Registrul Comertului, adresa, adresa de e-mail, numar de telefon etc.) care permite Clientului transmiterea Comenzii si care contine informatii despre Client si istoricul acestuia in acest site (comenzi, perioada de valabilitate a abonamentului, date de identificare, servicii, etc.).

Site: reprezinta domeniul www.fidasoft.ro apartinand Vanzatorului, prin intermediul caruia Utilizatorul are acces la informatii privind Serviciile / Software-ul oferit(e) de catre Vanzator.

Comanda: reprezinta un document electronic, generat ca urmare a accesarii Site-ului de catre un Client, prin care Clientul transmite care Vanzator intentia sa de a se abona la Serviciile/Software-ul de pe Site. Rezervarea unui abonament accesand Site-ul nu reprezinta o Comanda.

Contract: reprezinta contractul la distanta privind Serviciile / Software-ul, incheiat intre Vanzator si Client, in cadrul unui sistem organizat de vanzare la distanta organizat de Vanzator, in temeiul caruia Vanzatorul se angajeaza sa puna la dispozitia Clientului un set de Servicii / Software, fara prezenta fizica simultana a Vanzatorului si Clientului, cu utilizarea exclusiva a unuia sau a mai multor mijloace de comunicare la distanta, pana la si inclusiv in momentul in care este incheiat contractul.

Continut: (a) toate informatiile de pe Site care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament electronic; (b) continutul oricarui e-mail trimis Utilizatorilor sau Clientilor de catre un angajat sau colaborator al Vanzatorului prin mijloace electronice si/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil; (c) orice informatie comunicata prin orice mijloc de catre un angajat sau colaborator al Vanzatorului, Utilizatorului sau Clientului, conform informatiilor de contact, specificate sau nu de catre acesta; (d) informatii legate de servicii, si/sau tarifele/preturile practicate de catre Vanzator intr-o anumita perioada; (e) informatii legate de servicii si/sau tarifele practicate de catre un tert cu care Vanzatorul are incheiate contracte de parteneriat, intr-o anumita perioada; (f) date referitoare la Vanzator, sau alte date ale acestuia.

Serviciu: orice tip de serviciu ce urmeaza a fi furnizate de catre Vanzator Clientului ca urmare a Comenzii.

Software: orice tip de program de calculator / interfata electronica, proprietatea Vanzatorului, pus la dispozitia Clientului / Utilizatorului prin intermediul Site-ului.

Campanie: actiunea de a expune in scop comercial, un numar finit de abonamente si/sau servicii avand un stoc limitat si predefinit, pentru o perioada limitata de timp stabilita de catre Vanzator.

Newsletter: mijlocul de informare periodic, exclusiv electronic (e-mail, SMS), asupra produselor, serviciilor si/sau promotiilor desfasurate de catre Vanzator intr-o anumita perioada, fara nici un angajament din partea Vanzatorului cu referire la informatiile continute de acesta. Renuntarea la primirea Newsletter-lor nu implica renuntarea la acceptul dat pentru prezentele termeni si conditii.

Review: o evaluare scrisa de catre Utilizator sau Client, evaluare redactata pe baza experientei personale si capacitatea acestuia de a realiza comentarii calitative si de a spune daca Serviciul respecta sau nu specificatiile mentionate de catre Vanzator.

Utilizarea abuziva: reprezinta utilizarea Site-ului, Serviciilor sau a Software-ului intr-un mod contrar practicii in domeniu, a reglementarilor si ale legislatiei in vigoare sau orice alt mod care poate produce prejudicii Vanzatorului.

II. Comanda, Plata si Livrarea

Clientul / Utilizatorul va dobandi acces la Servicii / Software prin achizitionarea unei licente anuale din categoria si avand valoarea aplicabila la data achizitiei. Plata licentei se va efectua in avans, online, prin intermediul procesatorilor de plati selectati de Vanzator. Dupa validarea platii de catre procesatorul de plati, Vanzatorul va acorda acces Utilizatorului in platforma.

Utilizatorul va accesa Serviciile / Software-ul prin utilizarea butonului „login” si introducerea datelor de identificare alese la crearea contului sau modificate ulterior, dupa caz.

Fiecare Client va avea un Administrator de Cont care va putea activa / dezactiva licentele Utilizatorilor inscrisi in contul respectivului Client si care va stabili drepturile Utilizatorilor platformei din partea Clientului.

III. Garantii

Site-ul, Serviciile si Software-ul sunt furnizate ”CA ATARE” („AS IS”). Avand in vedere evolutiile rapide din domeniul tehnologiei informatiei, Societatea nu garanteaza, nici expres si nici implicit, ca Site-ul, Serviciile si Software-ul vor fi puse la dispozitia Utilizatorilor si/sau Clientilor in modalitatea preconizata initial sau in orice alta modalitate. Societatea nu garanteaza pentru (a) continutul Site-ului, Serviciilor si Software-ului oferite, (b) faptul ca Site-ul, Serviciile si Software-ul oferite indeplinesc cerintele urmarite de Utilizatori si/sau Clienti, (c) faptul ca Site-ul, Serviciile si Software-ul vor fi mereu disponibile, accesibile in intervalul dorit de Utilizatori si/sau Clienti, lipsite de erori sau sigure pentru utilizare, (d) eficienta, fiabilitatea, satisfactia, precizia rezultatelor obtinute din utilizarea Site-ului, Serviciilor si Software-ului, sau (e) orice fel de erori, bug-uri, defecte ale Site-ului, Serviciilor si Software-ului.

Societatea nu isi asuma niciun fel de raspundere cu privire la modalitatea in care Utilizatorii sau Clientii utilizeaza Site-ul, Serviciile si Software-ul si nici cu privire la pagubele pe care utilizarea Site-ului, Serviciilor si Software-ului le poate cauza terminalului, sistemului informatic de pe care sunt accesate sau informatiilor, documentelor si datelor Utilizatorilor si Clientilor.

Clientul trebuie sa comunice orice neregula constatata in legatura cu Site-ul, Serviciile si Software-ul prin intermediul platformei, utilizand sectiunea de mesaje special creata in acest scop, sau prin transmiterea unui e-mail la adresa de contact: suport@fidasoft.ro. Societatea va depune eforturi pentru, dar nu garanteaza, furnizarea unui raspuns la orice reclamatie legata de Site, Servicii si Software in termen de maximum 15 zile calendaristice de la data receptionarii reclamatiei.

IV. Renuntarea la servicii. Incetarea contractului

Accesul Clientului / Utilizatorului la Servicii / Software presupune achizitionarea unei licente anuale in valoarea selectata la crearea contului Clientului / Utilizatorului.

Clientul / Utilizatorul nu poate renunta la licenta achizitionata dupa achitarea pretului licentei. Licenta va inceta automat la expirarea termenului pentru care a fost acordata.

V. Dreptul de proprietate intelectuala

Intregul continut al Site-ului, Serviciilor si Software-ului incluzand dar nelimitandu-se la text, logo-uri, reprezentari stilizate, butoane, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, continut multimedia, software si alte date, numite generic „Continut” astfel cum este definit in preambul, sunt si raman proprietatea Vanzatorului sau, a furnizorilor si/sau producatorilor produselor oferite prin intermediul Site-ului si este protejat de legislatia aplicabile, inclusiv Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr. 84/1998 privind marcile si indicatiile geografice, cu modificarile si completarile ulterioare si Legea nr. 129/1992 privind modelele si desenele industriale, republicata.

Utilizatorului sau Clientului nu ii este permisa copierea, distribuirea, publicarea, transferul catre terte parti, modificarea si/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricarui Continut in orice alt context, includerea oricarui Continut in afara Site-ului, indepartarea insemnelor care semnifica dreptul de autor al Vanzatorului asupra Continutului precum si participarea la transferul, vanzarea, distributia unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afisarea Continutului, decat cu acordul expres scris al Vanzatorului.

Este interzisa orice utilizare a Continutului in alte scopuri decat cele permise expres prin acesti termeni si conditii.

VI. Forta majora

Nici una din parti nu va fi raspunzatoare pentru neexecutarea obligatiilor sale contractuale, daca o astfel de neexecutare este datorata unui eveniment de forta majora, in conformitate cu legislatia in vigoare

VII. Raspundere

Vanzatorul nu poate fi responsabil pentru nicio pierdere sau prejudiciu indirect (inclusiv dar fara limitare la pierderi de profit, oportunitati sau prejudicii de imagine), daune de orice fel, costuri, cheltuieli sau revendicari pentru orice fel de compensatii indirecte (provocate in orice mod) pe care Clientul sau oricare terta parte o poate suferi ca rezultat din sau in legatura cu indeplinirea de catre Vanzator a oricareia dintre obligatiile sale conform Comenzii.

Vanzatorul nu va fi raspunzator pentru nicio pierdere suferita de Client daca aceasta este cauzata de nerespectarea termenilor si conditiilor mentionate pe Site.

Vanzatorul nu raspunde pentru prejudiciile create ca urmare a nefunctionarii Site-ului precum si pentru cele rezultand din imposibilitatea accesarii anumitor link-uri accesibile de pe site.

VIII. Frauda

Orice incercare de a accesa datele personale ale altui utilizator sau de a modifica continutul site-ului sau de a afecta performantele serverului pe care ruleaza site-ul va fi considerata o tentativa de fraudare a site-ului si poate atrage raspunderea penala a faptuitorilor.

IX. Legea Aplicabila – Jurisdictia

Contractul este supus legii romane. Eventualele litigii aparute intre Vanzator si Client se vor solutiona pe cat posibil pe cale amiabila. In cazul in care solutionarea amiabila nu este posibila, litigiile vor fi de competenta instantelor judecatoresti de la sediul Vanzatorului.